Over ons

Onze missie

Het is onze ambitie om de zakenrelaties tussen de Breese ondernemingen onderling te bevorderen en om de gemeenschappelijke belangen te ondersteunen. Dit laatste doen we door de specifieke bezorgdheden en wensen van de Breese ondernemingen en scholen te inventariseren en hieromtrent te overleggen met het stadsbestuur, bijvoorbeeld in kwesties rond vergunningen, belastingen, mobiliteit, ontsluiting van industrieterreinen enz. Als het materies betreft die het lokale niveau overstijgen, neemt de BRES desgevallend contact op met de gepaste echelons.

We trachten de contacten tussen het bedrijfsleven en de middelbare scholen te intensifiëren, o.m. door stages, door bedrijfsbezoeken voor leerlingen, door gastcolleges van bedrijfsleiders in de scholen en door projecten die leerlingen in samenwerking met ondernemingen of de stad uitvoeren.

Tot slot onderhouden we contacten met ondernemingsclubs of industriegroepen in de omgeving van Bree en zijn we vertegenwoordigd in regionale koepels zoals Focus Noord (Noord-Limburgse ondernemingsclubs) en het CLI (Contactgroep Limburgse Industrieregio's) en hebben we daarmee toegang tot eerstelijnsinformatie of -contacten.