Nieuws

DE BRES DRAAGT ZORG VOOR HAAR LEDEN
DE BRES DRAAGT ZORG VOOR HAAR LEDEN geschreven door Beheerder op 10-02-2021

Het werkingsjaar 2017 stond bij de Breese Economische Stuurgroep in het teken van de ecologie en de duurzaamheid. Zo was er onder meer een lezing over geothermie en werden proefritten met hybride en/of elektrische wagens georganiseerd. Afgaande op de opkomst voor de afgelopen activiteiten mag gesteld worden dat de Breese ondernemer ongetwijfeld óók bezig is met het milieu en met duurzaamheid en daar de nodige energie en zorg aan wil besteden. Maar soms is het geen overbodige luxe dat diezelfde ondernemer ook voldoende zorg besteedt aan zichzelf. Daarom heeft de BRES op donderdag 7 december een bijeenkomst georganiseerd rond het thema “persoonlijke energie en veerkracht”. Plaats van het gebeuren was de Pollismolen waar de leden om 08.00 u verwacht werden op een ontbijt. Na de versterking van de inwendige mens was het tijd voor toelichting rond het vooropgezette thema. Carine Drijkoningen van Itineris (gespecialiseerd in loopbaancoaching) gaf eerst wat achtergrondinformatie rond stress en burn-out. Ongeveer 1 op 4 werknemers blijkt zich in de gevarenzone voor burn-out te bevinden. Voor ondernemers waren er geen aparte cijfers, maar allicht ligt dat percentage zeker niet lager… Dan kregen de 20 toehoorders een overzicht van de (preventieve) maatregelen die kunnen worden genomen en die situeren zich op drie niveaus: op het niveau van de organisatie, op het niveau van het team en op het niveau van het individu. Voor ieder niveau zijn er aangepaste werkwijzen en technieken om mee aan de slag te gaan. Na de theorie was er ook een stuk praktijk voorzien en dat in de vorm van een boswandeling, géén gewone boswandeling, maar wel een “stiltewandeling” of een “wandeling met aandacht”. Tijdens de eerste helft van de wandeling werd de deelnemers daarom gevraagd om niet te praten (en uiteraard geen GSM te gebruiken…), maar wel om de wandeling bewust met alle zintuigen te ervaren. Dan mocht (nog steeds tijdens de wandeling) in duo’s gereflecteerd worden rond vragen als: wat is speciaal opgevallen tijdens deze manier van wandelen? Werden andere dingen waargenomen dan normaal? wat zijn energievreters in het dagelijkse leven? Wat zijn de dingen die energie geven? Tijdens de afsluitende round-up (intussen was het bijna ongemerkt 10.15 u. geworden) werd duidelijk dat iedereen vooral de mentale rust en de ontspanning had ervaren, maar tegelijk werd duidelijk dat een eenmalige 3 km-wandeling niet zal volstaan om een langdurig effect te hebben… De bijeenkomst werd afgesloten met een laatste test, met name rond bewust proeven. Uit een gezond drankje de precieze bestanddelen halen, blijkt alles behalve gemakkelijk, maar gelukkig heeft de oefening geen aanleiding gegeven tot bijkomende stress, integendeel. Met nieuwe energie en veerkracht vertrokken de aanwezigen, ongetwijfeld op weg naar opnieuw een drukke werkdag.