Nieuws

De BRES start 2018 in veiligheid – nieuwjaarsactiviteit
De BRES start 2018 in veiligheid – nieuwjaarsactiviteit geschreven door Beheerder op 10-02-2021

Op 23 januari organiseerde de BRES (Breese Economische Stuurgroep) haar intussen traditionele nieuwjaarsreceptie en naar goede gewoonte werd die receptie vooraf gegaan door een originele activiteit. Dit jaar stond een rondleiding bij de brandweer van Bree op het programma. Als startuur was 17 uur stipt vooropgezet, maar dat bleek voor de meeste van de 37 ingeschrevenen net iets te vroeg. Met een kwartiertje vertraging konden de twee gast brandweermannen aan hun programma beginnen. Tijdens de uiteenzetting zou onverwacht duidelijk worden dat een vertraging van 15 minuten voor de brandweer totaal niet aanvaardbaar zou zijn, maar daarover dadelijk meer. “De brandweer van Bree” is om verschillende redenen eigenlijk geen goede benaming. Allereerst werd de aanwezigen duidelijk gemaakt dat de brandweer intussen officieel “hulpverleningszone Noord-Limburg” heet (en niet meer onder de stad ressorteert, maar een overheidsdienst is geworden). Bovendien is het blussen van branden allerminst een hoofdactiviteit, integendeel. Amper 1 procent van de interventies heeft te maken met het blussen van branden. Meer dan 30 andere activiteiten behoren tot het werkterrein van “hulpverleningszone Noord-Limburg”, zo onder meer: reinigen van wegen na ongevallen allerhande, bevrijden van slachtoffers uit geknelde wagens, weghalen van wespennesten, mens en/of dier bevrijden uit benarde situaties, enz. Het korps van Bree voert al die activiteiten uit voor Bree zelf, maar ook voor Bocholt en Meeuwen-Gruitrode. Dat alles gebeurt met een team van circa 65 vrijwilligers en 5 full-time brandweermannen. Het betreft dus in hoofdzaak een vrijwilligers team dat nieuwe krachten kan rekruteren uit een heel goed werkende jeugdbrandweer (vanaf 10 jaar kunnen jongeren aansluiten) en dergelijke jeugdbrandweer is een uniek initiatief. Terwijl de gastheren aan het uitleggen waren dat een opleiding tot brandweerman behoorlijk intensief is en dat ook nadien een optimale fysieke paraatheid wordt geëist, ging het alarm af: een schouwbrand in Tongerlo. Het was toen 17.54 u. en om 17.57 u. reed de eerste brandweerwagen met loeiende sirenes de kazerne uit (bemand met 6 brandweermannen die waren opgeroepen). En die snelheid bleek geen toeval te zijn: op welk uur van de dag of nacht een alarm afgaat, 4 minuten later vertrekt de eerste brandweerwagen. En dat is supersonisch snel, zeker als in die periode ook de beschikbare brandweermannen opgeroepen moeten worden. Behoorlijk onder de indruk kregen we nadien een rondleiding door de kazerne zelf waarbij het opviel hoe zeer alles tot in de puntjes geregeld en georganiseerd is en hoe optimaal het materiaal (de kledij en de indrukwekkende wagens) verzorgd worden. De rondleiding werd afgesloten in de fitnesszaal en de computerkamer (van waaruit de brandweermannen opgeroepen worden). En dan was het tijd voor de receptie. De deelnemers hadden intussen geleerd dat timing belangrijk is en allicht mede met het vooruitzicht op een hapje en een drankje was iedereen op quasi 4 minuten in het stadhuis van Bree… Eerst was er een korte toespraak van de BRES-voorzitter, Andy Moors. Hij wees er terecht op dat vorig jaar een succesvol jaar is geweest voor de BRES met gesmaakte activiteiten in het kader van energie én met 8 nieuwe leden. Het is uiteraard de bedoeling om op dat élan door te gaan. 2018 zal daarbij in het teken staan van “veiligheid” in de brede betekenis van het woord en in dat opzicht was het bezoek aan de brandweer een geslaagde keuze. Liesbeth Van der Auwera, de burgemeester, was de tweede spreekster. Dit jaar ging ze niet in op de beleidsplannen van de stad, maar op haar eigen, enthousiaste manier beperkte ze zich tot het nogmaals benadrukken van het belang van de BRES. En dan kon de receptie beginnen en ook die receptie werd zeer gesmaakt, letterlijk en figuurlijk. Met dank aan de traiteur Dirk Martens en uiteraard met dank aan de stad.