Nieuws

Help! Is er een dokter in de zaal?
Help! Is er een dokter in de zaal? geschreven door Beheerder op 10-02-2021

DE BRES HOUDT HET GEZOND Op woensdag 7 november had de Breese Economische Stuurgroep afgesproken in het Pakhuys aan het kanaal in Bree en dat voor een nieuwe activiteit die aansloot bij het jaarthema “Veiligheid”. Om 17.00 u. werden de deelnemers verwelkomd met een hapje en een drankje en dan kon er op 17.30 u. gestart worden met de eerste workshop, een spoedcursus reanimatie en eerste hulp. Levensreddend handelen en reanimeren mag dan wel een serieuze aangelegenheid zijn, de docent (of acteur?) van dienst wist van bij de start de deelnemers te boeien door op een heel geanimeerde en ludieke manier het onderwerp aan te brengen en tegelijk heel duidelijk te maken welke concrete acties ondernomen moeten worden. Na de sessie van 1,5 uur zal niemand nog vergeten dat je eerst moet vaststellen of het slachtoffer nog ademt, dat de regel van 30/2 strikt moet worden toegepast (voor wie er niet bij was: 30 keer pompen – 2 keer beademen), dat je de reanimatie moet voortzetten tot je wordt afgelost of tot de hulpdiensten aanwezig zijn, … Na de verhelderende uitleg mochten de deelnemers zelf oefenen op poppen om vast te stellen dat reanimeren inderdaad iets is dat iedereen kan leren en dat de basistechniek echt wel onder de knie te krijgen is. De werksessie werd afgerond met een demonstratie van een AED-toestel (een Automatische Externe Defibrillator). Ook hierbij gaf de docent een aantal praktische tips & tricks en maakte hij opnieuw duidelijk dat ook het werken met dergelijk toestel niet zo moeilijk is. Besluit: je hoeft echt geen dokter te zijn om te leren reanimeren en eigenlijk is er geen excuus om het niet te leren. Spreker voor de tweede sessie was Bart Teuwen, algemeen directeur bij Certimed (het vroegere Mensura Absenteïsme). Vanuit zijn functie was hij de geknipte persoon om dieper in te gaan op ziekteverzuim. De heel gerichte en concrete vragen van de deelnemers maakten van de uiteenzetting een interactieve “workshop” en maakten vooral duidelijk dat het zeker een thema is dat leeft in organisaties. Ziekteverzuim is dan ook een fenomeen dat een grote impact heeft, uiteraard op het financiële vlak, maar ook praktisch – organisatorisch. Kernboodschap was dat er wel degelijk kan worden gewerkt aan de reductie van het ziekteverzuim. Dat moet namelijk worden gezien als een keuze: je kiest er uiteraard niet voor om ziek te worden, maar iedereen beslist zelf op welk moment de ziekte ernstig genoeg is om niet te gaan werken (of om het werk te hervatten). Belangrijk bij de aanpak van het ziekteverzuim is zeker dat de organisatie een duidelijke visie heeft en die ook aan iedereen kenbaar maakt, dat er transparante regels zijn (b.v. wie verwittigen bij ziekteverzuim?) en vooral dat er op een eerlijke manier met werknemers wordt gecommuniceerd over het onderwerp (preventief, tijdens het ziekteverzuim en na terugkeer). De goed gedocumenteerde presentatie wordt ter beschikking gesteld via deze link. De leerrijke avond werd afgesloten met wat was aangekondigd als “een niet alledaags diner”. Dat bleek een rijkelijk gevulde fondue te zijn. Opnieuw werd de deelnemers gevraagd om zelf enige activiteit te ontplooien. We hebben daarover geen klachten gehoord …