Nieuws

EEN ‘UITDAGENDE’ NIEUWJAARSRECEPTIE
EEN ‘UITDAGENDE’ NIEUWJAARSRECEPTIE geschreven door Beheerder op 10-02-2021

Een nieuwjaarsreceptie uitdagend? Behoort een nieuwjaarsreceptie niet plezierig te zijn, met gezellig volk, een glaasje en enkele hapjes? Inderdaad en dat was de nieuwjaarsreceptie van de BRES op 22 januari ongetwijfeld. Vanaf 21.00 u. startte de eigenlijke receptie in de patio van het stadhuis in Bree. Zoals vorige jaren was er geen gebrek aan drank (alcoholisch en niet alcoholisch) en waren de hapjes overvloedig en van een hoog culinair niveau. Met de pleiade aan oog- en mondstrelende hapjes was het uitdagend om geen enkele van de vele hapjes te laten voorbijgaan. Kortom, de 45 deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie zijn ongetwijfeld allemaal tevreden en voldaan naar huis teruggekeerd (met de uitdaging de sneeuw nogmaals te trotseren). Met de eerste sneeuwval was het eerder op de avond al een hele uitdaging geweest om tegen 19.00 u. in de KIm Clijsterszaal te geraken. Toen de grote meerderheid tegen 19.30 u.klaar was met het ontvangstdrankje kon het officiële gedeelte beginnen. Andy Moors, de voorzitter, was de eerste om iedereen een voorspoedig 2019 te wensen, maar was meteen ook de eerste om uitdagingen voor 2019 te formuleren: een uitbreiding van het bestuur, nieuwe leden en organiseren van betekenisvolle en interessante bijeenkomsten. Jo Geebelen, één van de stichtende leden van de BRES, werd gelauwerd voor zijn jarenlange inzet voor de BRES. Liesbeth Van der Auwera, burgemeester en gastvrouw voor de avond, ging in op het thema economie en werk. Zij beperkte zich geenszins tot het opsommen van wat er op dat vlak in Bree al goed functioneert (zoals onder meer het groeiend aantal bedrijven en een stabiele werkgelegenheid), maar formuleerde eveneens meteen een aantal uitdagingen: kansen voor ondernemers creëren, werkloosheid bij jongeren verlagen, industrieterreinen uitbouwen, aandacht voor het klimaat en de (plaatselijke) mobiliteit en … verdere intense samenwerking met de BRES. Dan was het de beurt aan Marc Meylaers, naast vele andere dingen “als hobby” ook nog voorzitter van het VKW-Limburg en vroegere voorzitter van de BRES. Dat hij met veel plezier terugkwam naar Bree, werd van het begin duidelijk aan de gedrevenheid waarmee hij zijn betoog bracht: enthousiast en rechtuit, zonder een blad voor de mond te nemen. Zijn boodschap was helder: de focus moet dringend opnieuw gaan naar het creëren van toegevoegde waarde, naar het maken van winst. En dat is iets anders dan een eenzijdige focus op omzet, op schaalvergroting en op traditionele globalisering. In een globalisering 2.0 moet de klemtoon daarentegen liggen op kleinere, flexibele ondernemingen die zorgen voor toegevoegde waarde, op de samenwerking tussen ondernemers, op incubatoren die vernieuwend werken, op nieuwe en soepele financieringsvormen en vooral ook naar een onderwijs dat de jongeren leert om te ondernemen en hen een gedreven arbeidsattitude bijbrengt. Tegelijk mag de arbeid die toegevoegde waarde creëert alsook de ondernemerswinst niet al te zwaar belast worden. De overheid moet ervoor zorgen dat de fiscale achterpoortjes gesloten worden en dat de vele regels (bijvoorbeeld op het vlak van aanbestedingen) niet enkel een competitief voordeel voor de echt grote ondernemingen creëren. Veel werk dus, met veel uitdagingen. Maar intussen was het dus 21.00 u. en tijd voor de échte receptie, meteen ook het ideale moment om nog even na te kaarten over de stortvloed aan ideeën en vooral ook over uitdagingen die ons allen te wachten staan.